დაარსების დღიდან არქთრეიდი არის მსოფლიოში წამყვანი კომპანიების წარმომადგენელი, როგორიცაა: Maars, Haworth, Milliken, Shueco
დაარსებიდან მოყოლებული,13 წლის განმავლობაში კომპანის პორთფოლიო მოიცავს 100-ზე მეტ წარმატებით განხორციელებულ პროექტებს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.